In beweging

In beweging

Rietveld Adviseurs ziet dat organisaties zich steeds sneller moeten aanpassen aan de veranderende marktomstandigheden. Dat vraagt om een integrale aanpak tussen mens en organisatie.

Wij richten ons hierbij in eerste instantie op het toerusten van de leidinggevenden die de noodzakelijke randvoorwaarden moeten creëren. In tweede instantie kijken we naar de medewerkers die zich binnen deze context moeten ontwikkelen.

Succesvol veranderen is het geloof in een nieuwe richting, een passende strategie en het vermogen om samen vorm te geven aan de verandering. 

Veranderingen op komst? Neem contact op. 


Naar top van pagina