Wat doen wij anders

Wat doen wij anders

Wij vinden het belangrijk om een brug tussen mens en organisatie te slaan. Want veranderingen zijn pas effectief als deze tot op het individuele niveau zijn doorgevoerd en geborgd. Bij de uitvoering van onze opdracht gaan we daarom uit van de kernwaarden van uw organisatie en stellen we de mensen binnen de organisatie centraal. Hoewel iedere opdracht uniek is, hanteren wij bij de uitvoering van onze opdrachten altijd een drietal herkenbare uitgangspunten:

  • We doen het samenIn onze aanpak gaan we altijd uit van de specifieke situatie en cultuur van de organisatie. Dit betekent ook dat we aansluiten bij de taal en de context. Samen met de mensen uit de eigen organisatie komen we tot adviezen die realistisch en haalbaar zijn. Op deze manier vergroten we het draagvlak en de slagingskans.  
  • We houden het concreetWij vinden het belangrijk dat onze bijdrage begrijpelijk en uitvoerbaar is. Daarom komen wij met werkbare oplossingen voor lastige problemen.
  • We zetten ons in met hart en zielOnze adviseurs zijn zeer betrokken bij hun werk. We leggen voor onszelf de lat hoog en stellen hoge kwalitatieve eisen aan ons werk. Met overgave en overtuiging werken we samen met onze opdrachtgever aan een betere situatie voor mens en organisatie.

Onze manier van advisering vindt plaats vanuit betrokkenheid en is gericht op zichtbare resultaten, gebaseerd op onze kernwaarden, de 'Fundamental Four'. Dat maakt ons 'anders' en uniek in aanpak. Met een netwerk van professionals op het gebied van communicatie, coaching, advies, training en vorming bieden wij maatwerk aan al onze klanten.


Naar top van pagina