Kernwaarden

Kernwaarden

Bij de uitvoering van haar werk, gaat Rietveld Adviseurs uit van het principe dat ieder mens een uniek individu is en onderdeel uitmaakt van een groter geheel, waarin elk mens gelijk is en het verdient om respectvol behandeld te worden. Wij hanteren de volgende waarden: 

  • Inspiratie is bezieling en geeft mensen het vermogen om het eigen en andermans potentieel vrij te maken en daarmee buitengewone en nieuwe mogelijkheden te realiseren. Wij laten ons inspireren om onze identiteit te voeden en van daaruit ons werk te doen.  
  • Identiteit betekent eigenheid, het hebben van een uniek karakter. Wij geloven dat ieder mens uniek is gevormd met een eigen identiteit. Vanuit onze identiteit worden eigen kernwaarden vormgegeven, komen talenten en kwaliteiten tot ontwikkeling, en wordt gedrag aangeleerd.
  • Integriteit betekent rechtschapenheid, onomkoopbaarheid en ongeschondenheid. Wij nemen deze waarde als uitgangspunt in onze besluitvorming en is daarmee een belangrijk onderdeeel van alle werkzaamheden. 
  • Intuïtie is inzicht, innerlijke kennis, innerlijke overtuiging door 'zeker weten'. Bij Rietveld Adviseurs maken wij onze intuïtie bespreekbaar en dat leidt meestal tot bijzondere inzichten en verbindingen. 
Wij delen onze waarden om daarmee waarde te creëren. Van transactie naar transformatie. Wilt u uw eigen waarden in beeld brengen? Download dan hier de waardeninventarisatie.  

Naar top van pagina