Talentontwikkeling

Talentontwikkeling

Talentontwikkeling blijkt een aantoonbaar effect te hebben op de resultaten van de onderneming. Dit effect is vooral terug te zien in een stijging van het aantal producten en/of services, een toename in de kwaliteit, groei in productiviteit per functie en vergroting van de winstmarge. Talentontwikkeling verbetert dus in meerdere opzichten het bedrijfsresultaat. 

Talentontwikkeling is nodig omdat de strategie, de processen, de personele bezetting, en de stijl van leiderschap is veranderd. Maar ook de markt en de klant zijn veranderd. Voor leidinggevenden is dit vaak lastig om mee om te aan. Het veranderen van mensen is een vak apart en vereist meer dan het uitleggen van een nieuwe situatie en werkwijze. Veel leidinggevenden vinden het lastig om een andere stijl te hanteren en medewerkers vinden het moeilijk om hun gedrag te veranderen.

De persoonlijke kwaliteiten van mensen bepalen samen de mate van het succes van een organisatie. Belangrijk hierbij is dat er aandacht is voor ieders eigen unieke talent. Rietveld Adviseurs koppelt dit talent aan kernwaarden en dus aan motivatie. Dit bewustwordingsproces vraagt om toewijding en moed. 

Wil je meer zicht krijgen in jouw unieke talent? Heb je het verlangen te ontdekken waar je nu staat, wat je wilt, wat je kwaliteiten zijn en wat je daarmee wilt doen? Wij zetten ons in om je te inspireren en je ervaringen te delen. We motiveren je en bieden concrete hulpmiddelen die je ondersteunen bij de ontwikkeling van jouw talent. 

Ben jij een leider en durf jij de stap te nemen om je talenten maximaal tot bloei te laten komen? Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek. 


Naar top van pagina