Persoonlijke coaching

Persoonlijke coaching

In sommige gevallen kan coaching een zeer effectieve methode zijn om kwaliteiten te ondersteunen en verder door te ontwikkelen. Rietveld Adviseurs beschikt over ervaren en gecertificeerde en gekwalificeerde coaches. Wij zoeken altijd naar een coach die gezien ervaring en profiel past bij uw vraag.

Onze coaches begeleiden u concreet en resultaatgericht. De begeleiding richt zich op het behalen van het gewenste ontwikkelresultaat van de gecoachte persoon, maar ook op het positieve effect op de context van de gecoachte, zijn afdeling of team en in ruimere zin op het positieve effect voor de gehele organisatieontwikkeling.

Wij gaan integer om met alles wat er in het coachingstraject wordt besproken. Rapportage vindt plaats op hoofdlijnen en na instemming van de gecoachte persoon. Onze aanpak is gericht op leiderschap en talentontwikkeling ten behoeve van de persoon en de wensen van de organisatie.

Vraag een vrijblijvend gesprek aan om te zien wat de mogelijkheden zijn. 


Naar top van pagina