TalentScan

TalentScan

De Talentenscan geeft een helder inzicht in je persoonlijke ontwikkeling: competenties, kwaliteiten en valkuilen, de context voor groei, motivatie en drijfveren, uw vermogen om goed om te gaan met veranderingen en druk en stress. 

De basis van de TalentScan is uw Communicatieprofiel. Uw eigen ontwikkelpunten worden in kaart gebracht en concreet benoemd. Veel mensen vragen zich af in welke omgeving zijn tot hun recht komen, wat de specfieke valkuilen zijn bij hun ontwikkeling. De TalentScan voorziet in antwoorden en geeft richting aan jouw toekomst. 

Wanneer je meer informatie wilt of een afspraak wilt maken, neem dan contact met ons op. 


Naar top van pagina