Assessment

Assessment

Een assessment is een onderzoek dat vaak in opdracht van de werkgever wordt uitgevoerd. Het assessment heeft als doel te toetsen of een kandidaat geschikt is voor het invullen van de functie. Dat kan in een selectietraject voor nieuwe werknemers of bij een interne loopbaanstap. 

Wat is het effect? 

Onderzoek heeft uitgewezen dat de kans op succes sterk vergroot wordt door de inzet van een assessment. Bij aanstelling blijkt driekwart van de nieuwe medewerkers succesvol, door vooraf een assessment uit te laten voeren stijgt dat dat percentage tot wel 90%. 

Welke tools worden er gebruikt?

De tools die gebruikt worden zijn het communicatieprofiel 7LL, de TalentScan en eventueel de Crosstalk. Aan de hand van het communicatieprofiel 7LL zijn wij niet alleen in staat om te toetsen of de kandidaat communicatief in staat is de functie goed te vervullen maar ook zijn gedragsvaardigheden te toetsen. Het assessment heeft zo een voorspellende waarde over het toekomstig functioneren van de kandidaat.

De TalentScan geeft samen met het communicatieprofiel 7LL ook een duidelijk beeld van de mogelijkheden en ontwikkelpunten van een kandidaat. Daar doet niet alleen de organisatie haar voordeel mee, ook de kandidaat zelf heeft er alle belang bij te weten hoe hij/zij zich verder kan ontwikkelen. 

De Crosstalk zet het profiel van de kandidaat af tegen het bedrijfsprofiel, het profiel van de leidinggevende en/of het teamprofiel. Op grond daarvan kan bepaald worden of iemand past in de cultuur van de organisatie. 

Meer weten? Neem gerust contact met ons op. 


Naar top van pagina